Обавештење директора школе

ВАЖНО! 27.3.2020.год.

Promena kalendara obrazovno vaspitnog rada u osnovnoj i srednjoj školi

 

Oбавештење

Поштовани,

У складу са мерама донетим на састанку највиших државних званичника и представника свих надлежних институција, уз мишљење и сагласност еминентних епидемиолога и наложених мера од стране Министарства просвете, науке и технолошког развоја бр.610-00-259/2020-01 од 10.03.2020.год., због безбедности наше деце и безбедности других, молимо Вас да, уколико приметите било какве симптоме, који би могли да указују на присуство вируса, да се обратите надлежним здравственим институцијама и епидемиолошкој служби за све информације на телефон: 011/2684566 и 064/8945235.

У функцији подршке реализацији утврђених мера организовали смо појачана дежурства запослених, спроводимо мере за одржавање високог нивоа хигијене, водимо евиденцију свих одсутних из здравствених разлога на дневном нивоу, о чему обавештавамо надлежну ШУ, одложили смо сва такмичења, смотре, манифестације и приредбе у затвореном простору.

Обавештаваћемо Вас о процесу васпитно-образовног рада у складу са новопристиглим информацијама.

Захваљујемо Вам на сарадњи и бризи.

Јасмин Николовски, директор

 

%d bloggers like this: