II razred

Rad sa tabelama

 1. EXCEL-uvod, uopšteno o programu
 2. Radni prozor Excel-a
 3. Pokretanje i otvaranje novog dokumenta EXCEL-a
 4. Koncept tabele, adresiranje i obeležavanje ćelija
 5. EXCEL- formatiranje tabela, formule i grafikoni
 6. EXCEL funkcije
 7. Excel funkcije datuma i vremena, matematičke f-je i tekstualne funkcije
 8. Domaći zadaci
  1. domaći br.1
  2. domaći br.2
  3. domaći br.3-sa izradom grafikona
  4. Samostalni rad
  5. Evo linka do dobre Knjige koja vam može biti od pomoći
  6. Besplatan kurs
Računarska grafika

Vektorska i rasterska grafika

 1. Rad sa slikama
  1. COREL Photo Paint
   1. priručnik i zadaci
   2. zadatak za Corel Photo Paint (samostalni rad učenika)
   3. radovi učenika
  2. GIMP  –tutorijal u pdf.
   1. Rad sa GIMP-programom  – i još malo 
  3. Online PhotoShop   
  4. PhotoShop-tutorijal u pdf.
   1. Video uputstva naćićete u sledećem linku
   2. Kako to rade profesionalci
   3. 3D efekti-devojčica i delfin, border, mobilni, sijalica i još mnogo toga
 2. Rad sa crtežima
  1. COREL DRAW
  2. izrada loga-kompanije
  3. vežbe
Multimedija

 1. Multimedija-zvuk i video

BLOG

-Šta je to blog

-Uputstvo za izradu bloga u WORDPRESS-u

Radovi učenika 

Napredno korišćenje interneta-pdf.

 1. Rad u oblaku
  1. Računarski servisi za rad u oblaku
Uvod u programiranje

Algoritmi -ponavljanje

Rešavanje problema na računaru

%d bloggers like this: