ALICE 3

Šta je ALICE 3?

Alice3 je jedan od najpoznatjih i najčešće korišćenih alata za proučavanje programiranja. Stvoren je sa ciljem da se što više  ljudi uključi u učenje programiranja. Koristi se u raznim institucijama širom sveta, od osnovnih i srednjih škola do univerziteta. Ideja autora Rendy Paush je bila da izbegne uobičajeni pristup programiranju tako što bi uloga programera bila više nalik ulozi reditelja nekog filma ili video igrice.

Alice3 je, 3D programsko okruženje koje omogućava kreiranje animacije kojom se priča neka priča, igranje interaktivne igre, ili videa koji može da se deli na Internetu. Alice3 je besplatno nastavno sredstvo, dizajniran da bude prvi korak u učenju objektno-orijentisanog programiranja. To omogućava učenicima da nauče osnovne koncepte programiranja u kontekstu stvaranja animiranih filmova i jednostavnih video igara. U Alice3, učenicima se pruža mogućnost da animiraju 3 -D objekte ( ljude, životinje i vozila ) koji imaju glavnu ulogu u priči  i objekte u pozadini  koji su svi smešteni u virtuelni svet, kao i akcije koje će se odvijati u tom svetu.

Ovaj interaktivni interfejs, omogućava da se prevuku grafičke pločice sa ispisom komande, i da se tako stvori programski kod. Naredbe se slažu po principu povuci i spusti. U naredbama se definišu vrednosti svojstva. Delovi programskog koda sastoje se od naredbi kojima objekti vrše neku radnju, izraza kojima označavamo matmatičke operacije nad podacima kao i kontrolne strukture za uslovno izvođenje IF/ELSE i ponavljanje LOOP. Ugrađene funkcije omogućavaju informacije o blizini objekata, njihovoj veličini i prostornim odnosima

Alice omogućava korisnicima da odmah vide kako njihove animacije rade, omogućavajući im da lako razumeju odnos između programskih izjava i ponašanja objekata u njihovoj animaciji. Manipulacijom objekata u njihovom virtuelnom svetu, učenici stiču iskustvo u radu sa svim programskim konstrukcijama koje se obično uče u uvodnom programiranju.

Zbog svega ovog Alice je naročito prikladna za proučavanje objektno-orjentisanog programiranja jer se temeljni pojmovi klase, objekta, metoda, svojstva usvajaju intuitivno.Klase se definišu kao3D modeli, dostupne su u galeriji i složene su u grupe kao što su ljudi,životinje, zgrade, prevozna sredstva, stvari itd.  Svaki objekat je primerak ili instanca klase, svi objekti iz iste klase dele zajednička svojstva, ali svaki ima svoje vrednosti za njih.Svaki objekat ima skup instrukcija koje  zna izvšiti.To su zapravo jednostavne metode ugrađene u Alice.Njih možemo organizovati u vlastite novodefinisane metode. Globalne metode se odnose na više objekata, a metode klase definišu ponašanje jednog objekta.Nove klase mogu nasljeđivati metode i svojstva postojećih klasa, što je bitna prednost koja povećava programersku produktivnost. Ostali koncepti objektnog pristupa kao što su začaurenost ili enkapsulacija, polimorfizam, prijateljske klase i konstruktori su prezahtevni za početnike.

Prikladni su tek u uvodnom predmetu objektnog programiranja na univerzitetskom nivou  u kojem se Alice 3 koristi kao uvod u Javu, programski jezik opšte namene.

Alice3  možete instalirati na svoj računar sa yvaničnog sajta koji se nalazi na  sledećem linku http://www.alice.org/index.php  Naravno na stranici   možete pronaći i sve korisne informacije o korišćenju programa

Korisni linkovi sa ovog sajta koji vam mogu pomoći u učenju Alice3

Upoznaj Alice

Osnovni materijal – kurs 1

Materijal- kurs  2

Video tutorijali

Alice 3- skripta 

Facebook strana za Alice programiranje 

Još mnogo toga što su radili drugi možete pronaći na Youtub-u. Slobodno pogledajte možda ćete dobiti ideju za neku vašu igru ili video.

%d bloggers like this: