ПРИМЕНА РАЧУНАРА 1

Основи информатике

 1. Податак, информација и знање – презентација
 2. Представљање података на рачунару
 3. Увод у информатику
 4. Развој ИКТ
 5. Историја-рачунарства
 6. Значај информатике у савременом друштву
 7. Безбедност на интернету
 8. Питања за област Основи информатике

Увод у рачунарске мреже и интернет

 1.  Интернет
 2. Рачунарске комуникације 

Архитектура рачунарског система-састав рач.система

 1. Структура рада рачунарског система и још мало о рачунарском систему 
 2. Рачунарски систем  -презентација  преузета са сајта https://zoricabegus.wordpress.com
 3. Рачунарски систем-презентација2

Програмска подршка рачунара

 1. Рачунарски софтвер – презентација преузета са сајта https://zoricabegus.wordpress.com

Основе рада у оперативном систему са графичким интерфејсом

 1. Windows– презентација преузета са сајта https://zoricabegus.wordpress.com
 2. Вежбе -windows -вежба  преузета са сајта https://zoricabegus.wordpress.com
 3. Организација података у рачунару
 4. Рад са директоријумима и датотекама
 5. Концепт прозора и подела

Обрада текста помоћу рачунара

 1. WORD 1– подешавање, орјентација стране, маргине, места за коричење, подешавање заглавља и подножја, форматирање параграфа, форматирање текста, форматирање набрајања, ефекати, убацивање формуле, индекса, степена, симбола, оквира, сенке, воденог жига
 2. WORD 2-подешавање насловне стране, убацивање празне стране и прекида стране, убацивање коментара,колона,  фусноте, ендноте, слике, цртежа, посебних облика, дијаграма, графикона, украсног текста, кутије за текст (текст бокс), боје и броја  стране
 3. WORD 3 -рад са табелама  , приручник за табеле у пдф.  , детаљно стилови  и извлачење садржаја
  1. Word – Стилови и садржај
  2. Word – Измена стила
  3. Word – Нумерација наслова
  4. Word- Рад са стиловима и креирање садржаја 
  5. Материјал за рад уз видео упутство можеш наћи на следећем линку. Обавезно провежбај
 4. Рад са више докумената
 5.  Савети  и мало понављања свега
 6. Видео материјали

Слајд-презентације

 1. POWER POINT-обликовање
 2. Пример презентације

Рад са табелама

 1. EXCEL-увод, уопштено о програму
 2. Радни прозор Excel-a
 3. Покретање и отваранје новог документа EXCEL-a
 4. Концепт табела, адресирањеи обележавање ћелија
 5. EXCEL- форматиранје табела, формуле и графикони
 6. EXCEL функције
 7. Excel функције датума и времена, математичке функције и текстуалне функције
 8. Домаћи задаци
  1. домаћи бр.1
  2. домаћи бр.2
  3. домаћи бр. 3 са израдом графикон
  4. Самостални рад
  5. Ево и линка до добре Knjige која вам може бити од помоћи
  6. Бесплатан курс
%d bloggers like this: